ZAPISY DO ZAWODÓW

Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin jako lokalny komitet organizacyjny Zimowych Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 2023, które odbędą się w dniach 16-19 listopada 2023 roku w Szczecinie serdecznie zaprasza wszystkie Kluby Sportowe z całego świata do udziału w naszych zawodach.
Wszystkie szczegóły na temat Zimowych Otwartych Mistrzostw Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych 2023 można znaleźć w informacjach ogólnych.
blur_03

ZGŁOSZENIA

formularz rejestracyjny

Za termin zamknięcia przyjmowania zgłoszeń uznaje się dzień: 31 października 2023 r.
Zgłoszenia dostarczone po 31 października 2023 r. nie będą rejestrowane.

Zawodnicy wyrażający chęć uczestnictwa w zawodach zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia ilościowego i dostarczenia go drogą elektroniczną na adres: biuro@start-szczecin.pl
Zgłoszenia do konkurencji możliwe będą tylko w systemie Splash na Megatiming.pl

Za kompletne zgłoszenie ilościowe uważa się w pełni wypełnione dokumenty:

  • Załącznik nr 1 – Druk rejestracyjny
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii ww. orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. Nie dopuszcza się dostarczania kserokopii podczas zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilościowych ze względu na ograniczone środki finansowe. Organizacje zostaną poinformowane o ewentualnej konieczności przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WYPEŁNIŁEŚ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY STARANNIE I W PEŁNI. PROSIMY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O WYSŁANIU GO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA OBA ADRESY MAILOWE:

para@swimming.szczecin.pl

 biuro@start-szczecin.pl