TRANSPORT PODCZAS ZAWODÓW

Z przyjemnością informujemy, że Lokalny Komitet Organizacyjny zapewnia transport dostosowany również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich podczas zawodów pomiędzy oficjalnym hotelem (Radisson Blue) a miejscem zawodów.
Autobusy będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy.

TRANSPORT

Koszty podróży i parkingów jednostki pokrywają we własnym zakresie.

Organizator zapewnia transport do/z miejsca zakwaterowania dla ekip, które wyraziły chęć skorzystania z niego poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w druku zgłoszeniowym.

Na czas zawodów organizator zabezpiecza usługę transportu z wykorzystaniem mikrobusów i autokarów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.